Hoppa till innehållet

Hyr Squid butiksdatasystem

Ett enkelt sätt att finansiera investeringen
Genom att låta ditt företag hyra den utrustning du behöver kommer du som företagare i åtnjutande av en enkel och smidig finansieringsform. Du belastar varken balansräkning eller företagets checkkredit med investeringen.

Då en investering genom hyra varken binder kapital eller anstränger din likviditet så frigörs dina likvida medel för andra ändamål. Du hyr utrustningen av Nordea Finans, som äger densamma. Äganderätten till utrustningen utgör Nordea Finans säkerhet för hyres finansieringen.
Hyresavgiften är samma belopp under hela hyrestiden. Detta underlättar mycket vid ditt budgeterings och kalkyleringsarbete.

Att hyra ger dig följande fördelar:
Kassasystemet utgör säkerheten, det betyder att någon annan säkerhet normalt inte behöver förekomma. Hyresavgiften är fullt avdragsgill. För ditt företag kostnadsförs investeringen genom att hyresavgifterna löpande kan dras av som kostnader i företagets verksamhet. Ingen kapitalbindning för företaget. Med Hyra kan ditt företag använda sitt kapital till utgifter i den löpande rörelsen istället för att låsa det i investeringar.

Hyrestiden anpassas till investeringen, vanligtvis på tider mellan 2 till 5 år. Vid hyresperiodens slut kan välja att hyra vidare under minst ett år till en förmånlig hyresavgift.

Du har också möjlighet att efter hyresperiodens slut träffa överenskommelse om köp av utrustningen.

 

Vill du hyra Squid? Kontakta oss redan idag!

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

By Formsmedjan. Powered by Yago