Hoppa till innehållet

Jämförelser: Squid Butiksdata

Squid Butiksdata levererar butiksdata i fem olika nivåer och storlekar. Den minsta versionen i vår produktserie kallar vi för Squid Micro, den största för Squid Store och kedjeversionen för Squid Chainstore (programvara för huvudkontor).

Programvaran är uppdelad i två huvuddelar,backoffice (Squid Backstore) och kassan (Squid Frontstore). Dessa två kan likväl köras i en och samma dator som att köras i var sin, ifall av att registervård vill utföras på lager eller kontor.

I Backstore sköts butikens administration och registervård så som lager/inköp och statistik med mera. Squid Frontstore är en renodlad kassaplats med samtliga kassarutiner och funktioner.

Frontstore Micro Micro+ Ministore Store
Försäljning        
Artiklar   x x x
Streckkod   x x x
Varugrupp x x x x
PLU x x x x
Betalsätt        
Kontant x x x x
Kreditkort x x x x
Faktura     x x
Funktioner        
Lagerfråga     x x
In-/Utbetalning     x x
Artikelsökning   x x x
Valuta x x x x
Rabatt rad & kvitto x x x x
Återutskrift av kvitto x x x x
Retur x x x x
Fri radtext       x
Tillgodokvitto x x x x
In-/Utbetalning     x x

 

Backoffice Micro Micro+ Ministore Store
Registervård        
Leverantörsreg.   x x x
Kundregister     x x
Lager/Inköp        
Inköpsorder     x x
Lagerjustering     x x
Lagerförflyttning       x
Inleverans mot order     x x
Prislista       x
Lagerlista     x x
Lagervärdeslista     x x
Lagertransaktioner       x
Utskrift av Streckkodsetiketter   x x x
Inventeringsrutin (Manuell)     x x
Varuretur till leverantör       x
Beställningspunkter       x
Inventering med HD       x
Säsongsinköp        
Singelspridning       x
Order/Faktura        
Kundorder       x
Kundorder (Direktfaktura)       x
Återutskrift av faktura       x
Statistik        
Försäljning varugrupp x x x x
Försäljning artikel   x x x
Försäljning Operatör   x x x
Inköpsstatistik     x x
Frekvensanalys     x x
Kassa        
Pågående försäljning x x x x
Z-rapport x x x x
Kampanj       x
Garanti varor       x


x = Ingår i version

By Formsmedjan. Powered by Yago