Hoppa till innehållet

Squid kassasystem

Våra kassasystem är anpassade för olika branscher. Den tekniska plattformen är dock samma och har alla funktioner som behövs.

Squid Kassasystem

Squid finns i fem olika nivåer, minsta versionen i vår produktserie kallar vi för Squid Micro, den största för Squid Store och kedjeversionen för Squid Management (programvara för huvudkontor). Under rubriken jämför ser man skillnaden i funktionalitet på de fyra grundprodukterna. Därefter tillkommer Chain Managament.

Programvaranför kassahantering  är uppdelad i två huvuddelar, backoffice (Squid Backstore) och kassan (Squid Frontstore). Dessa två kan linstalleras på samma dator men även delas upp på olika datorer om arbetsuppfifterna av administrativ karaktär skall skötas på kontorsplats och/eller lager.


I Backstore sköts butikens administration och registervård så som lager/inköp och statistik med mera. Squid Frontstore är en renodlad kassaplats med samtliga kassarutiner och funktioner.


Kassan (Squid Frontstore)

En modern pc-baserad kassa, utvecklad för att vara enkel att använda utan att för den skull ge avkall på funktionalitet.

All försäljning sker via handscanner, via det ergonomiskt utvecklade kassatangentbordet eller via touch skärm.
Kvittoutskrift sker via snabba tysta thermo- skrivare. Kunden kan löpande följa varorna i en kundskärm där även säljfrämjande information kan visas parallellt. I restaurangen skrivs bongar ut i köket och/eller baren.

Blandade eller enskilda betalningar med kontanter, kuponger, tillgodokvitto, returvaror, presentkort, bonuscheck, handpenga eller med kreditkort.


Back office (Squid Backstore)

Systemet som är utvecklat i nära samarbete med olika branschers kassa, lager och administrativa ansvariga, och där speciell hänsyn tagits till det dagliga arbetet så att rutinerna kan genomföras snabbt och enkelt.

Ett komplett administrativt system för att kunna hantera och analysera ett företag, i en allt mera konkuransutsatt marknad där rapporter som uppfyller de allra flestas krav på analys men som kan byggas ut med egna designade rapporter.

Squid Backstoreanpassas enkelt för varje butiks eller restaurangs speciella krav.


Kedjefunktion (Squid Management)

I en kedjeinstallation bestäms vilka transaktioner som skall ske lokalt i butiken och vilka transaktioner som skall överföras till huvud kontoret för bearbetning. Som exempel sker en försäljning på kredit i kassan.

Fakturan kan skrivas ut i butiken eller sändas till huvud- kontoret. Reskontrafunktionen kan på samma sätt vara central eller lokal.

När en register- eller transaktionspost skapas, ändras, spärras eller tas bort, uppdateras detta i loggregistret. Servern har en tabell som talar om vilka transaktioner som skall sändas eller mottagas till huvudkontor, respektive butik / butiker.

By Formsmedjan. Powered by Yago