Hoppa till innehållet

Squid Backstore

Bakstore är utvecklat i nära samarbete med olika branschers kassa, lager och administrativa ansvariga, och där speciell hänsyn tagits till att det praktiska arbetet i administrationen skall fungera enkelt och intuitivt.

Backstore är ett komplett administrativt system för att kunna hantera backoffice effektivt samt analysera försäljningen och ge underlag för åtgärder som kampanjer, inköp etc.

Squid Backstore anpassas enkelt för varje butiks speciella krav genom en parametersättning som görs vid installation.


Programspecifikation Squid Backstore

Registervård 

 • Användare, säkerhetsnivåer, rutinåtkomst, fältåtkomst på registernivå (visa/uppdatera), standardvärde för alla fasta register. 
 • Valutor, moms 
 • Tabeller för texter och villkor 
 • Parameter- och systemdata. Kund- adress och personregister 
 • Leverantör och personregister 
 • Huvud- och varugrupp, artiklar (fackhandel, dagligvara, fashion med färg/storlek, viktvaror, specialvaror och tidningar), paket, lager, prisändringar, volymrabatter, kedjade streckkoder, prisgrupper med avrundningstabell. 
 • Kontroll av varuregister med byte av varugrupp och/eller artikelnummer. 
 • Bokföringsregister med kontoplan, kostnadsställe/bärare, kontogrupp (varukontering) och kontokoder för att kunna skapa automatisk kontering.
 • PLU-koder (försäljning/inbyte), kampanjer, presentkort, kreditnota, kuponger, presentkort och garantisedlar.


Lager (FIFO/LIFO) 

 • Registrering av beställning (manuellt och handdator), inleverans (manuellt och handdator) manuella varujusteringar, svinn (manuellt och handdator) och varureturer.
 • Utskrift av inköpsorder.
 • Automatiskt beräknade prisändringar, priskontroll via handdator, prislista.
 • Lagerlista, lagervärdeslista, varutransaktioner och förväntade inleveranser. 
 • Inventering (manuellt och handdator). 
 • Etikettrutiner automatiskt genererade från inleverans eller manuell beställning, standard, streckkod och hyllkant.
 • Plocklista mot lager och försäljning på tid.
 • Historisk lagerrapport.


Kassarutiner

 • Visa pågående försäljning av varor och på skift.
 • Justering av nya priser och kampanjer.
 • Z-rapport (dagsförsäljning på varunivå, rullande veckoförsäljning, betalnings och transaktionsrapport, momsrapport, operatör-statistik, dagsavslut med bokföringsorder.
 • Frekvensanalys på tidsförsäljning och kundbesök.
 • Kupongsredovisning mot inläsningsföretag.
 • Kassastatistik och operatörstatistik.
 • Definition och uppsättning av tangentbord.


Statistik och Analys

 • Varuförsäljning på huvud-/varugrupp, artikelnivå.
 • Plocklista, sålt timme-timme.
 • ABC-analys, 10 i topp, omsättning eller tb. 
 • Kampanjanalys.
 • Inköpsstatistik, Leverantör, Varugrupp, Artikel. 
 • Försäljningstatistik, Leverantör, Varugrupp, Artikel. 
 • Kundstatistik, statistik på artikel eller varugruppsnivå per kund. 
 • Bonusstatistik, statistik på artikel eller varugruppsnivå per kund.


Fakturering 

 • Fakturering med fakturautskrift, på HK eller lokalt.

Squid Backstore kan även kompletteras med Lageröverföring mellan olika butiker (delsystem från Chain Management), för att varje enskild butik skall kunna ha information om andra butikers lagerstatus på kontoret eller i kassan. 

By Formsmedjan. Powered by Yago