Hoppa till innehållet

Squid Chain Management

I en kedjeinstallation bestäms vilka transaktioner som skall ske lokalt i butiken och vilka transaktioner som skall överföras till huvud kontoret för bearbetning. Som exempel sker en försäljning på kredit i kassan.

Fakturan kan skrivas ut i butiken eller sändas till huvud- kontoret. Reskontrafunktionen kan på samma sätt vara central eller lokal.

När en register- eller transaktionspost skapas, ändras, spärras eller tas bort, uppdateras detta i loggregistret. Servern har en tabell som talar om vilka transaktioner som skall sändas eller mottagas till huvudkontor, respektive butik / butiker.


Programspecifikation Squid Chain management

Dataöverföring
I en kedjeinstallation bestäms vilka transaktioner som skall ske lokalt i butiken och
vilka transaktioner som skall överföras till huvudkontoret för bearbetning.

Som exempel sker en försäljning på kredit i kassan. Fakturan kan skrivas ut i butiken
eller sändas till huvudkontoret.

Reskontrafunktionen kan på samma sätt vara central eller lokal.

När en register- eller transaktionspost skapas, ändras, spärras eller tas bort,
uppdateras detta i loggregistret. Servern har en tabell som talar om vilka transaktioner
som skall sändas eller mottagas till huvudkontor, respektive butik / butiker. 

Funktionalitet

SQUID Chain Management  är en vidare utbyggnad av SQUID Back Store och innehåller
kedjespecifika funktioner som:

  • Säsongsinköp
  • Inköp och fördelning till butiker med eventuellt centrallager
  • Rapportering av butikernas prestation
  • Lageruppdatering mellan butiker Service / Reparationer / Inlämning 
  • Försäljning / överföring mellan butiker
  • Direkt inlagd beställning från butiker
  • Manuell registrering mot butiksstatistik, eller nya varor
  • Automatbeställningsrutin

 

By Formsmedjan. Powered by Yago